Kunnossapitodata

Hyödynnä CMMS-järjestelmänne täysi potentiaali kattavan kunnossapitodatan toimituspalvelumme avulla.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen paketin, joka on räätälöity tarpeidenne mukaisesti.

Tekninen tietosisältö kunnossapitojärjestelmään:

 • Tekninen hierarkia: Jäsennelty tekninen hierarkia tehokasta työskentelyä varten.
 • Kriittisyysanalyysi: Analysoidaan ja priorisoidaan teknisen hierarkian toimintopaikat prosessin kannalta kriittisten tekijöiden perusteella.
 • Kunnossapitosuunnitelmat: Laaditaan kunnossapidon suunnitelmat, joiden avulla varmistetaan ennakoiva huolto ja minimoidaan odottamattomat ongelmat sekä seisokit.
 • Varaosien linkitys: Huolehdimme varaosien linkittämisestä saumattomasti osaksi CMMS-järjestelmäänne.
 • Laitekortit: Kun kriittisten prosessilaitteiden tekniset tiedot tallennetaan ja ne seuraavat tuotantolaitteiden huoltohistoriaa, saadaan parannettua toimintavarmuutta.
 • Dokumenttien linkitys: Teknisten asiakirjojen linkitys helpottaa relevanttien tietojen löytämistä ja tukee mm. työnsuunnittelua.
Modern factory office, female project manager talks to a male.

Olemassa olevan datan kehitys:

Ottamalla meidät osaksi toimintanne kehittämistä, astutte jatkuvan parantamisen polulle. Päivitysprosessimme avulla autamme teitä seuraavilla osa-alueilla:

 • CMMS-datan purkaminen: Analysoidaan olemassa olevaa dataa, jotta saavutetaan kattava ja ajantasainen tilannekuva
 • Teknisen hierarkian päivitys: Päivittäisten toimintojen parantamiseksi on tärkeää luoda tekninen hierarkia, joka on selkeä ja jäsennelty.
 • Kriittisyysanalyysi: Arvioidaan toimintopaikkojen prosessikriittisyys uudelleen, jotta resurssit osataan priorisoida oikeisiin kohteisiin.
 • Kunnossapitosuunnitelmien päivitys: Hienosäädetään kunnossapitosuunnitelmat optimaalisiksi tehokkuuden parantamiseksi.
 • Varaosien linkityksen päivitys: Pidetään varaosatiedot ajan tasalla ja täsmällisenä.
 • Laitekorttien luominen ja linkitys: Kun laitekortit on päivitetty ja linkitetty, varmistetaan ajantasainen tieto tuotantolaitteistosta.
 • Dokumenttien linkitys: Varmistetaan, että kaikki asiaankuuluvat asiakirjat ovat helposti saatavilla.
 • Projektinjohto: Virtaviivaisen projektinhallinnan vuoksi CMMS:n päivitys sujuu mutkattomasti.
In technology research facility. Female project manager talks with chief.

On-site -tuki:

Tarjoamme kohteessa tapahtuvaa tukea, jotta vastaamme yrityksenne erityistarpeisiin, sisältäen:

 • Teknisen datan arviointi: Varmistamme teknisen datan tarkkuuden ja yhteneväisyyden dokumentaation kanssa.
 • Järjestelmän datan ja rakenteiden optimointi: Näiden avulla mahdollistetaan operatiivisen toiminnan huippusuoritukset.
 • Ehkäisevän kunnossapidon toimeenpano: Käytännön apua proaktiivisten strategioiden läpiviemisessä.

Koe uudenlaista tehokkuutta ja järjestelmällistä kehittymistä meidän kunnossapitodatan toimituspalvelumme avulla. Ota meihin yhteyttä räätälöidyn ratkaisun saamiseksi, joka sovitetaan juuri teidän liiketoimintaanne sopivaksi.

Engineer, scientists and developers gathered around illuminated conference table.